Diagnostik

Återförsäljare av Heine produkter i över 30 år.

Otoskop & Oftalmoskop
Väggmonterat

Otoskop & Oftalmoskop
Portabelt

Pannlampa ML4

MicroLight 2

Binokulära luppar

Dermatoskop

Undersökningslampa
Fast ljuspunkt

Undersökningslampa
Justerbar ljuspunkt