Kvalitetspolicy

I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och kännetecknas av god affärsetik.

Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Personalen har genomgått utbildning inom det nya regelverket MDR (EU) 2017/745.

Våra produktspecialister är Swedish Medtech certifierade.

_isp0493
loader