Utbildning i instrumentvård

Det är viktigt att, löpande underhålla sina kirurgiska instrument, så att avbrott i operationsrummet undviks.

Nyckeln för att hålla kirurgiska instrument i gott skick är korrekt hantering och kunskap kring instrumentvård. Det hjälper till att förlänga instrumentets livslängd samt bidrar till en högre patientsäkerhet.

Vi erbjuder alla våra kunder utbildning som är fokuserad på att skapa en djupare förståelse hos er kring användande och material samt att se varningstecken när ett instrument skall tas ur bruk.

Genom kunskap förebygger ni långsiktigt hållbart användande, samt säkerhetsmässiga och ekonomiska krav.

Fokusområden i utbildningen är:
✔ Bruksanvisning
✔ Hanteringsanvisning
✔ Instrumentservice
✔ Materiallära
✔ Korrosion
✔ Missfärgning

Vår kurs är avsedd för sjukhuspersonal.

Ni kan även besöka vår web-baserade utbildning i instrumentvård & skötsel på www.Instrumentavård.se

Målet med utbildningen är att ni skall få en större kunskap kring hur kirurgiska instrument skall hanteras under rengöringsprocessen. Rätt hantering ger en ökad livslängd och ökad patientsäkerhet.

Kontakta oss

Fält markerade med är obligatoriska.

loader