Vårdcentral

Otoskop & Oftalmoskop
Väggmonterat

Otoskop & Oftalmoskop
Portabelt

Rektoskopi

Instrument

Instrumentvärmare

Pannlampa ML4

Undersökningslampa
EL3 med fast ljuspunkt

Undersökningslampa
EL10 med justerbar ljuspunkt

Dermatoskop

Binokulära luppar