Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning och vi vill förtydliga hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.

Exempel på personuppgifterna vi behandlar är namn, adress, e-post, telefonnummer och titel.

För att webbplatsen www.instrumenta.se ska fungera på ett bra och användarvänligt sätt för dig använder oss av cookies och Google Analytics. Vi använder även innehåll från tredjepart, såsom YouTube, för att kunna presentera relevant innehåll.

Vår sida är säkerhetscertifierad. Vi använder oss av SSL (Secure Sockets Layer). Det säkerställer att all känslig personlig information som lämnas via kontaktformulär är krypterad och därför skyddad.