Miljöpolicy

Instrumenta AB tycker det är viktigt med hälsa och miljö, därför ställer vi krav på våra producenter och har ett internt miljöarbete.

Vi samarbetar med leverantörer som vill vända utvecklingen mot ett mer uthålligt samhälle där alla tar sitt ansvar. Vårt minimikrav är uppfyllnad av krav i vår Uppförandekod, Code of Conduct, punkt 4.

Vid persontransporter skall vi vara medvetna om vår miljöpåverkan och våra möjligheter att hålla denna på lägsta nivå. Vidare strävar vi efter att transport av varor planeras och utförs på ett miljömedvetet sätt.

Vårt grundkrav är att uppfylla producentansvaret.

Instrumenta AB är anslutet till FTI (tidigare Repa-registret), El-Kretsen och Batteriregistret.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

cert
loader