Socialt ansvarstagande

Som leverantör av produkter till regioner i Sverige förväntas Instrumenta AB, tillsammans med sina leverantörer, uppfylla särskilda sociala och miljömässiga krav.

Instrumenta AB bedriver ett aktivt förbättringsarbete tillsammans med sina leverantörer.

Policy för socialt ansvarstagande

1
loader